Résidence château Cazalères

EEN DAGJE NAAR............................... RIEUX-VOLVESTRE

door klaas van zijp

 

Rieux

Rieux is zeer centraal gelegen in le Pays du Volvestre. Zonder er op te letten passeren wij vaak bruggen (meestal met de auto en liefst snel), die eigenlijk de moeite waard zijn om meer aandacht aan te besteden. Rieux, gebouwd langs een meander van de Arize, kent twee fraaie bruggen (één uit de vijftiende en één uit de zeventiende eeuw).

In 1317 werd door paus Johannes XXII in Rieux een bisschopszetel gevestigd. Sindsdien hebben 34 bisschoppen elkaar opgevolgd. Van het bisschoppelijk paleis is alleen het achterdeel intact gebleven. Daar is nu een medische kliniek gevestigd.

In de Middeleeuwen was Rieux een belangrijke handelsstad. Het recht van een vrijburcht en de vele privileges duiden erop dat de stad en zijn bewoners in die tijd een belangrijke plaats innamen. Rieux was ommuurd en voorzien van een gracht rondom. De stad bezat drie fraaie stadspoorten en kende vele mooie huizen. Talrijke bronnen in de stad maakten deze vesting onafhankelijk. Ook de zes omliggende kleine centra vielen onder het bestuur van de stad Rieux.

Rieux is een stadje met een heel eigen karakter, mede door de fraaie vakwerkhuizen van baksteen. Een wandeling door Rieux brengt het verre verleden terug. Bij het Syndicat d'Initiative is een folder te krijgen voor een stadswandeling: "Promenade dans Rieux"

 

De Saint-Marie kerk is in de dertiende eeuw gebouwd op fundamenten van een kasteel en functioneert nog steeds als kerk. De achthoekige klokkentoren is een duidelijk voorbeeld van "Toulouse-architectuur". De toren is uit de veertiende en zeventiende eeuw. Via het gotisch portaal betreedt men de kerk met het veertiende-eeuwse schip en zeventiende-eeuwse koor. Interieur en voorwerpen in de kerk zijn de moeite waard om de nodige aandacht aan te besteden. Typerend voor deze stad is het beeld van de boogschutterscompagnie, die St-Sébastien als schutspatroon heeft De Saint-Marie kerk is in de dertiende eeuw gebouwd op fundamenten van een kasteel en functioneert nog steeds als kerk. De achthoekige klokkentoren is een duidelijk voorbeeld van "Toulouse- architectuur". De toren is uit de veertiende en zeventiende eeuw. Via het gotisch portaal betreedt men de kerk met het veertiende-eeuwse schip en zeventiende-eeuwse koor. Interieur en voorwerpen in de kerk zijn de moeite waard om de nodige aandacht aan te besteden. Typerend voor deze stad is het beeld van de boogschutterscompagnie, die St-Sébastien als schutspatroon heeft.

Achter het altaar, waar Maria is uitgebeeld met een staand kindje Jezus op haar arm, bevindt zich de sacristie (onder leiding te bezoeken, te informeren bij Syndicat d'Initiative). In deze sacristie bevinden zich de kerkschatten, waaronder een uniek stuk, de met zilver beslagen houten relikwiebuste van St. Cizi (in 1671 vervaardigd door Pierre Desnos). Er staan fraaie antieke kasten in de sacristie met de kerkschatten, zelfs uit de veertiende eeuw. In de ladenkasten liggen antieke kazuifels die bij het heersende licht prachtig uitkomen.

Pelgrims, die naar Santiago de Compostela reisden, namen niet altijd de kortste weg. Zij weken zelfs vaak vele tientallen kilometers van de meest logische route af om onderweg andere heilige plaatsen of belangwekkende kathedralen te kunnen bezoeken. Ook Rieux werd wel aangedaan als rustpunt op hun pelgrimstocht.

Wie nu vanuit het noorden Rieux binnenrijdt, ziet midden op de rotonde een merkwaardig houten voorwerp. Dit kunstwerk maakt ons duidelijk dat hier een landelijk unieke sport wordt bedreven: papegaai schieten. De boogschutters schieten met "eenvoudige" handbogen op een vogel, geplaatst op een 45 meter hoge houten paal. Deze papegaai behoort te zijn vervaardigd van hout en ijzer. De uiteindelijke winnaar is "koning" Het gaat hier om een teer oude traditie. In een tweetal vier eeuwen oude perkamenten geschriften wordt er al over geschreven. Ver op de achtergrond ligt aan deze sport een historische gebeurtenis ten grondslag. Gedurende de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) tussen de Engelsen en de Fransen werd door de Fransen in 1346 een bloedige strijd verloren. Het felt dat de Engelsen superieur overweg konden met pijl en boog had deze strijd beslist. Charles V liet in 1369 een verordening uitgaan waarin hij zijn onderdanen beval zich net als de vijand in het boogschieten te bekwamen. Niet veel later werd in verscheidene legers het gebruik van buskruit ingevoerd. Een merkwaardig aanzien gaven daarna dan ook de steden, waar men in de vijftiende en zestiende eeuw nog steeds in het boogschieten oefende, zoals dat verordend was door Charles V.

De eerste zondag in mei is in Rieux "la célébration des fêtes du Papogay".De feesten beginnen de vrijdagmiddag daarvoor al. Uniek hierbij is dat op zondagmorgen een mis in het Occitaans wordt gecelebreerd

Saint Cizi

Cizius, hertog van Bourgondië, werd door Karel de Grote uitgezonden om te strijden tegen de Arabieren. Met een strijdhamer werd hem het hoofd ingeslagen. Cizius werd ter plekke begraven (in de buurt van Cazëres) en er werd daar een kapel voor hem gebouwd. Op deze plaats zouden wonderen gebeurd zijn. Na een onderzoek van de bisschop van Toulouse werd Cizius in 1384 opgegraven en als heilig relikwie naar Rieux vervoerd. Saint Cizi is sindsdien beschermheilige/schutspatroon van Rieux. Vijftien augustus is de kerkelijke feestdag van St. Cizi

goto top

http://www.mooisteparkinfrankrijk.nl

Copyright © 2001 Cazalères