Résidence château Cazalères

Herdenking

door Klaas van Zijp

Het is zaterdag acht mei 2004. Vroeg in de morgen wat druilregen en verder een koude dag. Het weer heeft zich aangepast aan de sfeer van deze ochtend. Om half elf verzamelen we bij de Mairie. Daar ontmoeten wij enkele andere parkgenoten, waarmee wij hadden afgesproken om samen de ceremonie bij te wonen. De herdenking van de bevrijding van de Duitse overheersing, die men ook in Frankrijk in stand houdt, vindt in Daumazan plaats bij het monument van de gevallenen. Dat monument is na de oorlog 1914-1918 geplaatst aan het eind van het kerkhof, dat gelegen is langs de D-19a naar Castex. Het monument kreeg na latere oorlogen een algemene functie.

Frankrijk is in 1944 bevrijd. Het ondertekenen van de capitulatie werd echter pas op 8 mei 1945 gedaan. Men kan vandaag evenwel het feit vieren dat het land nu zestig jaar lang bevrijd is van onderdrukking door een vreemde overheerser.

Wanneer voor het gemeentehuis al een bescheiden aantal mensen staan, arriveren ook de loco-burgemeester en een ambtenaar, die de ceremonie zal leiden. De hele stoet zet zich in beweging en wandelt naar de begraafplaats. Bij de poort van de begraafplaats wachten enkele muzikanten en twee vlaggendragers. De ene heeft een vlag van Daumazan bij zich, op de andere vlag staat ‘le-Mas-d’Azil‘. Het aantal muzikanten neemt snel toe en zij stellen zich op de begraafplaats op, naast het monument. Wanneer de groep, die vanaf de Mairie komt lopen, aankomt gaat iedereen achter de vlaggendragers aan, in optocht naar het monument. Door de jeugd worden bloemen gelegd. Ook in Frankrijk wil men blijkbaar de jeugd bewust maken van het verleden. De ambtenaar leest een tekst voor, die door het ministerie van defensie is verstrekt. Ook de oud-strijders (anciens combattants) vallen onder dit ministerie.

Deze message luidt, verkort weergegeven:

De capitulatie van nazi-Duitsland op 8 mei 1945 is gegrift in de herinnering van iedereen. Zij betekende het einde van een immense tragedie en de nederlaag van een barbaarse ideologie. Negenenvijftig jaar na deze dag gedenkt Frankrijk zijn burgers, die op het veld van eer gevallen zijn en hun leven hebben gegeven als prijs voor de vrijheid. Men gedenkt generaal De Gaulle en alle strijders in de oorlogsjaren. Men gedenkt de bevrijders, het verzet, de gedeporteerden, gevangenen, gewonden, weduwen en wezen, tewerkgestelden en vergeet daarbij geen enkel burger- of militair slachtoffer. Het feit dat de Duitse kanselier dit jaar bij één van de grote herdenkingen aanwezig is, wordt als een zeer positieve bijdrage gemeld.Dat de franse soldaten op 15 augustus 1944 in de Provence aan land kwamen, geeft men als een groots historisch feit weer.Deze message du 8 mai 2004 werd namens het ministère de la défense ondertekend door Hamlaoui MEKACHERA. Als saillant detail kregen wij te horen dat deze minister Mekachera de zoon van een harki zou zijn. Harki’s waren de Algerijnse soldaten in het Franse leger, die tegen de opstandige Algerijnen vochten. Zij zijn te vergelijken met de KNIL militairen uit Ambon. De monumenten waarbij de Fransen vandaag gedenken zijn vrijwel allemaal tevens voor de slachtoffers van de oorlog in Algerije.

Na het voorlezen van de tekst van deze message worden allen, die voor Frankrijk zijn gevallen en uit Daumazan afkomstig waren, bij naam genoemd. Daarna is er een moment van stilte. Het is koud, het is stil, er zingen bijna geen vogels. Na wat je zojuist gehoord hebt omtrent het oorlogsverleden van Frankrijk en al de namen van jonge soldaten hebt horen voorlezen, voel je je enkele minuten lang bijna een fransman onder de Fransen.

De verschillende onderdelen van de plechtigheid worden afgewisseld met muziek. Behalve enkele stemmige intro’s worden de “Last Post” en de “Marseillaise” gespeeld. Ondanks het feit dat de instrumenten door de koude wat ontstemd zijn en de muzikanten niet volledig op elkaar ingespeeld blijken te zijn, zijn deze onderbrekingen waardig.

De hele ceremonie doet lichtelijk naïef aan, maar is in al zijn eenvoud toch indrukwekkend.

Na de plechtigheid gaat het gezelschap te voet terug naar het gemeentehuis. Ook de Nederlanders, die na de ceremonie door de loco-burgemeester op het hart gedrukt krijgen dat zij vooral mee moeten gaan om met hem een aperitief te kunnen drinken. Een raadzaaltje met foto’s van Daumazan aan de muur, veel Fransen en vijf Nederlanders uit het park, een lange tafel met flessen Pernod, Whisky, frisdrank, en plastic bekers, kartonnen borden met zoute pinda’s en chips: het decor waarin wij moeten proberen ons, met onze bescheiden kennis van de franse taal, verstaanbaar te maken en zo een onderhoudende conversatie op te bouwen. De Fransen storen zich niet aan onze bescheiden taalkennis en nadat één van ons een toast uitbrengt op de bevrijding, Frankrijk en Daumazan, roept de franse ambtenaar: “Vive l’Europe!” Het ijs lijkt voorgoed gebroken. De sfeer is warm en hartelijk, de gespreksstof is gevarieerd. Eén ding wordt heel duidelijk. De hier aanwezige Fransen willen graag meer contact met het park. Zouden Hollanders ook kunnen integreren?

goto top

http://www.mooisteparkinfrankrijk.nl

Copyright © 2001 Cazalères