Résidence château Cazalères

OOK OP UW BOEKENPLANK?

Door Nico Ragetli


De katharen

In de boekwinkels in de omgeving van Daumazan is altijd wel een plank ingericht speciaal met boeken over het katharisme. Zoals u wellicht weet, hadden de katharen hun eigen opvattingen over goed en kwaad, die niet strookten met hetgeen de kerk leerde. Er werden dan ook vervolgingen tegen hen ingesteld, die niet zelden eindigden met veroordeling tot de vuurdood.
De grootste inquisiteur was Simon de Montfort, die uit het Noorden van Frankrijk afkomstig was. Zijn helpers waren doorgaans ook lieden uit de noordelijke streken. De Graaf van Toulouse, die ten opzichte van de koning van Frankrijk een onafhankelijke koers had gevaren, werd gedwongen het gezag van de franse koning te erkennen. Aan de periode van intellectuele vrijheid en relatieve welvaart, die in die tijden in het zuiden van Frankrijk heersten, kwam geleidelijk een einde.

Over de laatste opflakkering van het katharisme, met name in Montaillou, heeft de historicus Emmanuel le Roy Ladurie in 1975 een boek geschreven dat in 1984 in het Nederlands is vertaald.
Het boek beschrijft vanuit diverse invalshoeken het leven van destijds. Het materiaal voor het boek werd verkregen doordat de verhoren tijdens het proces dat tegen de inwoners van Montaillou werd gevoerd, minutieus werden genotuleerd; deze aantekeningen zijn bewaard gebleven. De inquisiteur, bisschop Jacques Fournier (geboren in Saverdun) was een gewiekst ondervrager. Hij is later nog tot Paus gekozen, in de kleine eeuw dat het pontificaat van de Rooms-Katholieke kerk in Avignon zetelde.
Het boek van Le Roy Ladurie kent 28 hoofdstukken, die elk een aspect van het leven van destijds behandelen, en daarnaast ook inzicht geven in het verloop van het proces en de uitkomsten ervan. Hoe boeiend ook, Le Roy Ladurie heeft het boek als wetenschapper geschreven en dat is merkbaar aan de thematische aanpak.


In 2001 is eveneens over de gebeurtenissen in Montaillou het boek "De laatste Katharen" verschenen van de hand van Rene Weis, hoogleraar Engelse literatuur in Londen. Weis is dermate gegrepen door het gebeurde in Montaillou dat hij als een detective aan de hand van de eerdergenoemde rechtbankverslagen een reconstructie heeft gemaakt van de gebeurtenissen in de periode tussen 1290 en 1329. Het boek bevat bijvoorbeeld een plattegrond van het gebied van Montaillou met de loop van de paden en de ligging van de weidegronden die in de verslagen genoemd zijn. Ook een aparte plattegrond met de ligging van de huizen van de voornaamste families in Montaillou ontbreekt niet, evenals een plattegrond van het middeleeuwse Pamiers. Weis heeft het gebied persoonlijk verkend, en weet op aanstekelijke wijze geschiedenis en heden met elkaar in verband te brengen. Er zijn talrijke verwijzingen naar elementen in het landschap die ook nu nog terug te vinden zijn. Zo beschrijft hij bijvoorbeeld een ontmoeting als volgt: "Toen zij langs de molen van Arques liepen, tegenover de Tour d' Arques die vandaag de dag nog steeds verrijst aan de weg naar Cassaignes ten westen van het dorp, stonden zij opeens oog in oog met de bewoner van de Tour, de burchtheer Gilet de Voisins, en een aantal van zijn mannen. Op de plaats waar deze ontmoeting in 1305 plaatsvond staat tegenwoordig de Auberge du Moulin".

Het zou mij niet verbazen, als lezers van dit boek het als gids gebruiken om door een bezoek aan de door Weis beschreven locaties de geschiedenis van de laatste Katharen indringend te beleven.
Van de hand van Charmaine Craig is recent eveneens een boek over Montaillou verschenen. De titel luidt: "De Goede Katharen". Het is een roman, waarvan de bouwstenen geleverd worden door de bronnen waaruit de beide andere schrijvers ook geput hebben. Craig heeft de feiten wel naar haar hand gezet en hanteert haar eigen interpretaties. Bij het schrijven van een roman is dit overigens uiteraard een geaccepteerde handelwijze.
Degene die beide eerdergenoemde boeken heeft gelezen, zal af en toe verbaasd en geamuseerd hebben kennis genomen van de zeden en gebruiken van die tijd, en meer speciaal van de vrijheden die de pastoor van Montaillou, Pierre Clergue, zich tegenover zijn vrouwelijke parochianen veroorloofde. Charmaine Craig heeft hierin aanleiding gevonden om haar roman voor een groot deel in het teken te laten staan van de amoureuze betrekkingen tussen de beschreven personen, en is daarbij niet altijd geloofwaardig. Wie eerst het boek van Rene Weis heeft gelezen, en daarna aan het boek van Charmaine Craig is begonnen zal moeite hebben dit laatste geboeid te blijven lezen. Ik meende aanvankelijk dat de oorzaak daarvan gelegen was in het feit dat ik de eerste twee boeken toch onbewust vergeleek met het laatste. Maar ook mijn echtgenote Ireen, die de eerdergenoemde boeken niet gelezen heeft, legde het laatste boek half gelezen terzijde.

Voor mij is de rangorde dus wel duidelijk:

1.    De laatste Katharen (Rene Weis) ISBN 90-274-6632-7
2.    Montaillou (Emmanuel le Roy Ladurie) ISBN 90-6019-682-1
3.    De goede Katharen (Charmaine Craig) ISBN 90-254-1540-7



goto top

http://www.mooisteparkinfrankrijk.nl

Copyright © 2002 Cazalères