Résidence château Cazalères

EEN DAGJE NAAR............................... Montbrun-Bocage

door klaas van zijp

 

Montbrun-Bocage lig in het zuid puntje van Pays du Volvestre. Alhoewel dat nu bijna ondenkbaar is, was Montbrun vroeger toch één van de vier belangrijkste plaatsen in Volvestre (samen met Rieux, Montesquieu en Carbonne. Montbrun is fraai gesitueerd in de schaduw van de overblijfselen van het hoog gelegen château-fort. Dit kasteel, dat op een heuvel gebouwd is wordt al genoemd in 1272. In de middeleeuwen was Montbrun een verdedigbare stad, maar er herinnert weinig meer aan bet feit dat dit oude dorp het overblijfsel is van een oorspronkelijke "bastide". De straten, die het dorp doorsnijden zijn nog wel de oude hoofdroutes. Zo was la rue Droit de oude verbinding tussen twee poorten. In het dorp is behalve de gerestaureerde hal nog het een en ander meer bewaard gebleven dat de moeite waard is. De huizen in de rue des Moines geven nog steeds het beeld van de zestiende/zevendende eeuw weer. Vooral het goed gerestaureerde huis "des Moines" weerspiegelt bet karakter van de bouw uit die tijd. Van de oude abdij is alleen de tuin nog terug te vinden. Verder herinneren vele kleinigheden nog aan die vroegere abdij en aan de monniken (moines)

montbrun1.jpg (13975 octets)Er bevinden zich in Montbrun nog oude duiventillen, die tot monument historique zijn verheven. Het Hôtel de ville dateert uit de vijftiende/zestiende eeuw. In de middeleeuwen viel het grootste deel van het grondgebied van Montbrun onder de abt van mas d'Azil. Al in 1065 werd deze abt de heerschappij gegund door de graaf van Foix.

Onder invloed van de Benedictijnen ontwikkelde de gemeenschap zich. Men ontgon en breidde uit in een Onstuimige expansie, ook de bevolking nam toe. Het gevolg was een explosieve uitbreiding van godsdienstige gebouwen. Van deze vele, in de elfde en twaalfde eeuw tot stand gekomen gebouwen, is nog maar weinig overgebleven. Van de kerk van Montbrun is de oorsprong onbekend. Zoals in de gehele omgeving heeft ook de kerk van Montbrun geleden van plunderingen en vernielingen tijdens de honderdjarige-oorlog. Af en toe vond herstel plaats, maar in 1569, tijdens de godsdienst-oorlog werd de kerk weer verwoest. De kerk van Montbrun maakte tot de dertiende eeuw deel uit van de bisdommen Toulouse en Pamiers. Vanaf 1318 tot aan de Revolutie valt de kerk ender het bisdom Rieux. Deze remaanse kerk (classée monument historique) is drie maal gerestaureerd. De eerste restauraties waren in de zeventiende en negentiende eeuw. Bij de laatste restauratie, die kortgeleden beëindigd werd is gepoogd de kerk zo veel mogelijk in een oorspronkelijke staat terug te brengen. Men vermoedt dat de romaanse klokkenmuur nog uit de tiende eeuw is. Het is een fraaie uitvoering met kantelen en in drie vensters hangen nog klokken. Een klok dateert uit 1594. In 1965 ontdekte men muurschilderingen in de kerk. Het is aan te bevelen deze aandachtig te bekijken, want sommige voorstellingen zijn werkelijk heel bijzonder.

het kasteel

Van het oorspronkelijke kasteel is weinig bekend. Er wordt gezegd dat ridder Roeland er eens uitrustte van het oorlogsgeweld. De oudste gegevens vertellen dat Arnaud van Spanje in 1261 de Heer van Montbrun en Montbéraud was, zo ver terug gaat de geschiedenis dus zeker. Sindsdien heeft het chateau veel meegemaakt en was regelmatig bij strijd van diverse aard betrokken Het kasteel heeft deel uitgemaakt van het bezit van verschillende families. Het laatst werd het bewoond aan het eind van de negentiende eeuw. De zeer vervallen staat van het kasteel op dit moment, valt te betreuren.

La fontaine de curé.

De bron vindt men bij de plaats waar langs de D74 voorzieningen zijn aangebracht door les services de 1'Equipement van Montesquieu-Volvestre. Daar waar men kan uitrusten, of zelfs uitgebreid pick-nicken. Een barbecue, tafels en zitplaatsen zijn daar beschikbaar. De bron zelf bevindt zich langs de beek in het uiterste noorden, een trap leidt er naar toe. Deze bron werd ontdekt en aangewend in de vorige eeuw. Pastoor Cailleau, die meer dan veertig jaar lang in de parochie van Montbrun zijn werk deed, ontdekte de bron. Er werd al lang naar bruikbaar water voor het dorp gezocht, aan het begin van deze eeuw nog steeds, voor de bewoners van de naburige boerderijen. Water is altijd schaars geweest in Montbrun dus was deze bescheiden bron voor de bewoners zeer welkom. De priesters droegen destijds een mis op, opdat de bron niet zou uitdrogen. Tientallen jaren later werd er in bet dorp nog over gesproken. Noire-Dame de MONTAUT; een op een heuvel gebouwde gewijde kapel, waarvan de oorsprong in nevelen gehuld blijft. Door de geschiedenis heen is deze kapel van belang geweest voor de geloofsbeleving van de bevolking. Deze kapel is in één van de gemarkeerde wandelingen opgenomen.

Vanuit Montbrun zijn een vijftal gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Een franse route beschrijving en eventueel meer informatie krijgt men bij "Maison de Montbnun" op de Place du Champ de Mars. (waarchijnlijk zal t.z.t. een nederlandse uitgave verkrijgbaar zijn) De markt van Montbrun is heel kneuterig en gezellig . marché 2e en 4e zondag van de maand met produits artisanaux et d'artistes (foire twee maal per jaar).

goto top

http://www.mooisteparkinfrankrijk.nl

Copyright © 2001 Cazalères